Foto av fire menn i lange, svarte kapper med hvite snorer som belter rundt livet som går over en steinlagt plass. De går i sandaler, og en av mennene har en rosenkrans hengende i beltet.

Katolske munker i Italia. Man kan se på klærne til munkene hvilken munkeorden de tilhører. Munkene på bildet tilhører den religiøse ordenen fransiskanerne.

Foto av italienske munker.
Lisens: CC BY NC SA 2.0
To unge gutter som sitter på gulvet i et enkelt rom uten andre møbler. De har på seg røde drakter og er barbert på hodet. De sitter og leser i bøker foran seg.
Unge buddhistiske munker leser hellige tekster i Yangon, Myanmar.
Foto av munker som leser.
Av .

Munk er en religiøs mann som bor i et kloster sammen med andre munker. I klosteret er det bestemte regler som munkene må følge. De kan blant annet ikke gifte seg eller ha sex. Det er ofte en prøvetid før man kan få bo fast i et kloster.

Et fellesskap av munker kalles en munkeorden. De ulike ordnene bruker gjerne forskjellige klær. Munkeordener finnes i buddhismen, hinduismen, katolisismen og ortodoks kristendom.

I mange kristne tradisjoner har munkene lite med verden utenfor klosteret å gjøre. De er mest opptatt av religionen sin og lever i et lukket samfunn med bønn, studier og stillhet. Andre ordener er i tillegg opptatt av å spre kunnskap om religionen og verden.

I hinduisme og buddhisme er munkene ofte mer til stede i samfunnet. Men også deres liv er fylt av meditasjon, bønn og studier av hellige skrifter. Man kan kjenne igjen buddhistiske munker ved de oransje kappene deres.

Hinduistiske munker kan både leve i et kloster eller velge å trekke seg helt tilbake fra andre mennesker.

Det finnes ikke munkeordener i jødedom, islam eller protestantiske kristne kirker.

En kvinne som lever i kloster, kalles nonne.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker