Maleri av guden Vishnu, som ser ut som en person med fire armer. Han har et gyllent hodeplagg som ligner en krone. I hendene holder han ulike gjenstander. Han er kledt i fargerike klær og gullsmykker. Det ser ut som om det går stråler ut fra hodet hans.
Vishnu er en av de viktigste gudene i hinduismen.
Maleri av Vishnu.
Av .
Fotografi av mange mennesker ved en elv. Noen bader i vannet, mens andre står på elvebredden. Det er tett i tett med mennesker langs elva.

For hinduer er elva Ganges en hellig elv. Mange reiser langt for å få bade i elva som en hellig handling.

Foto av badende i Ganges.
Av /KF-arkiv.

Hinduisme er et samlenavn som blir brukt om flere religiøse tradisjoner, spesielt i India.

Hinduismen blir regnet som verdens eldste religion, selv om den ikke har én grunnlegger eller en felles organisasjon. Men det er noen trekk som er felles, for eksempel troen på guder og gjenfødelse.

De som tilhører hinduismen kalles hinduer. Det er omtrent 1,2 milliarder hinduer i verden. De fleste bor i India, og det bor mange i Nepal, Sri Lanka og Bangladesh.

I Norge er det over 20 000 hinduer.

Lære

I hinduismen er troen på gjenfødelse og karma svært viktig.

Gjenfødelse er å bli født på nytt etter at man er død. Hinduene tror at døden er en overgang til et nytt liv. Menneskene blir født på nytt om og om igjen. Alle som lever, har vært døde og er blitt gjenfødt.

Karma handler om at alt menneskene gjør får konsekvenser. Konsekvensene kan enten komme i dette livet eller i et senere liv. Ifølge hindusimen gir onde handlinger dårlig karma. Det kan gjøre at det neste livet blir vanskelig.

Det endelige målet i hinduismen er å slippe gjenfødelse. Dette kalles moksha. En hindu kan oppnå dette på flere måter, men de viktigste er:

  • riktige handlinger
  • kunnskap om religionen
  • hengivenhet til gud

Religiøst liv

Fotograf av et opptog med veldig mange mennesker. Midt i bildet er en enorm, gullfarget trone med en figur av guden Ganesh. Ganesh har elefanthode. Han holder blomster i hendene og har mange blomsterkranser rundt halsen. Rundt tronen er det en gruppe folk med rosa klær.
Hinduistisk fest til ære for guden Ganesh.
Foto av gatefest.
Av /Shutterstock.

For hinduene er templene hjemmet til gudene. Folk kommer med mat og blomster som de gir til gudene som et offer. Til gjengjeld får de velsignelsen prasada fra guden.

Under gudstjenesten synger presten mantraer, som er hellige ord eller setninger.

Hinduene har ofte altere i hjemmene sine, og der kan de tilbe en eller flere guder hver dag.

Hinduer har respekt for alt levende, derfor er mange vegetarianere. Kuer blir regnet som hellige dyr.

Hinduenes religiøse ledere kalles guruer. Guruer hjelper og veileder folk slik at de forstår troen sin og livet sitt bedre. Både menn og kvinner kan være guruer.

Guder og gudinner

Fargerike statuer av tre guder og gudinner. De står i nisjer i en vegg i et tempel.
Hinduistiske templer er ofte vakkert pyntet i mange farger og med statuer av flere forskjellige guder.
Foto fra hinduistisk tempel i Batugrottene i Malaysia.
Av .

Hinduismen har mange guder og gudinner. De tre viktigste er

  • Vishnu, som skaper, holder oppe og passer på verden. Når verden blir truet, griper Vishnu inn. Han blir ofte fremstilt som en konge.
  • Shiva, som skaper, holder ved like og ødelegger. Den hellige elva Ganges strømmer gjennom håret hans og ned på jorda.
  • Devi, som har uovervinnelige krefter. Hun forsvarer verden mot demoner. En demon er en ond ånd. Devi kan være både strålende vakker og mørk og skremmende.

Mange hinduer har én eller flere favorittguder, som de ber til og har bilder av hjemme. Noen av de mest populære er Krishna, Ganesha, Hanuman og Durga.

Hellige steder

Hellige vann, fjell, elver og byer er viktige i hinduismen. Blant de mest kjente er:

  • Ganges, den helligste elva. Å bade i Ganges er en viktig, hellig handling.
  • Varanasi, den helligste byen. Den ligger ved Ganges, og mange hinduer kommer hit for å ta et hellig bad.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen