Fotografi
Rabbiner Joav Melchior er leder av synagogen i Oslo.
Fotografi
Av /NTB.

En rabbiner er en jødisk lærer og religiøs leder. Rabbinere er skriftlærde. Det betyr at de er eksperter på de religiøse tekstene og lovene, og de hjelper jøder med å forstå dem. En rabbiner kalles også en rabbi.

En rabbiner er ikke prest. Det er tradisjon at rabbineren holder en preken ved enkelte store gudstjenester. En preken er en tale om religiøse tema. Det er kantoren i menigheten som gjennomfører gudstjenestene i synagogen. En kantor er en forsanger som leder gudstjenesten.

Mange rabbinere er også ungdomsledere og hjelper folk i menigheten når de har personlige problemer.

Rabbinerne leder jødiske menigheter rundt om i verden. De er også dommere i religiøse domstoler. Religiøse domstoler tar avgjørelser som har med de religiøse lovene å gjøre.

De første rabbinerne

De første rabbinerne levde for rundt 2000 år siden. Da ble ordet rabbi brukt for å ære dem som kjente ekstra godt til de jødiske lovene og tekstene. Rabbiene var også dommere i den høyeste domstolen i landet, og de ledet jødiske skoler. En slik skole ble kalt jeshiva.

Ritualer og leveregler

Jødenes tempel i Jerusalem ble brent av romerne i år 70. Det gjorde at de mistet det viktigste samlingsstedet sitt. Da fikk rabbinerne en viktig oppgave. De brukte de hellige skriftene til å lage ritualer og leveregler for jødene. De kunne jødene følge uansett hvor de var i verden.

Etter at tempelet ble ødelagt, ble synagogene enda viktigere når jødene skulle samles. Det ble også vanlig å feire høytider hjemme.

Utdannelse

I dag kan man utdanne seg til rabbiner ved skoler som kalles jeshivaer. Man kan også utdanne seg ved religiøse universiteter og høyskoler.

Tidligere kunne bare menn bli rabbinere. I dag kan også kvinner bli rabbinere mange steder, men ikke i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker