Bildet viser to like menn kledt forskjellig. Den ene har klær til en prest, den andre har klær til en vanlig mann. Det er ulike elementer som symboler: en globus, en bok, musikkinstrumentet lutt og forskjellige redskaper som ble brukt til forskning.
Maleriet Ambassadørene viser symboler for mye av det man var opptatt av i renessansen: ny vitenskap, litteratur, musikk og oppdagelsesreiser.
Maleriet Ambassadørene, 1533
Av .

Renessansen er en periode i litteratur, kunst og musikk som varte fra ca. 1450 til 1600. Den startet i Italia og spredte seg til resten av Europa.

Ordet renessanse betyr gjenfødelse. Det var tradisjoner og verdier fra antikken som ble populære på nytt.

Kjennetegn

I renessansen ble folk igjen interessert i kulturen fra antikken. For eksempel ble de episke diktene til den greske forfatteren Homer oversatt til mange europeiske språk. Skriftene til filosofene Platon og Aristoteles ble også hentet fram og studert på nytt.

Det var også viktig å skape helt nye ting, og renessansekunst er ingen kopi av antikken. Det var også mange vitenskapelige oppfinnelser og oppdagelsesreiser som inspirerte kunsten.

I denne perioden gikk man mer bort fra det religiøse og ble opptatt av mennesket og menneskeverd.

Det var begynnelsen på en tidlig moderne tid.

Litteraturen i renessansen

Portrett av en kvinne kledt i renessansedrakt med en papegøye på fingeren.
Det var ikke mange kvinner som skrev litteratur i renessansen. En av de fremste var Marguerite av Navarra, som beskyttet humanister og var en viktig forfatter selv.
Maleri av Marguerite de Navarre.
Av .
To unge mennesker som kysser hverandre.

Dramaet Romeo og Julie av William Shakespeare er ett berømt skuespill fra renessansen. Det blir fortsatt spilt over hele verden, og det har blitt laget mange filmer. Her fra en film fra 1996 med Clare Danes og Leonardo deCaprio i hovedrollene.

Foto fra filmen Romeo og Julie, 1996.
20th Century Fox.
Lisens: Public domain

I renessansen skilte man ikke mellom oppdiktet litteratur og sakprosa. Det viktigste var at folk skulle lære noe av litteraturen.

Lyrikk, eller dikt, er en viktig sjanger i denne perioden. Forfattere blander også gjerne lyrikk og prosa.

Noen av de viktigste forfatterne i renessansen var italienske. For eksempel Dante, Boccaccio og Petrarca. De skrev på italiensk i stedet for på latin, som det hadde vært vanlig å skrive på. Det å skrive på sitt eget språk ble populært, og spredte seg til flere andre land.

Erasmus fra Rotterdam skrev lærebøker og kritiserte kirken. Han inspirerte den franske forfatteren Michel de Montaigne, som fant opp sjangeren essay. Hans mest kjente verk er Essays (1580).

Det ble også skrevet hyrderomaner. En hyrde er en gjeter, og personene i fortellingene er gjetere. Natur og kjærlighet var viktige tema i disse romanene.

Et annet viktig verk er Fyrsten (1513) av italieneren Niccolò Machiavelli. Han skrev om hvordan man kan bygge opp en stat.

Den mest kjente forfatteren fra renessansen er engelske William Shakespeare. Han er mest kjent for skuespillene sine, og skrev både tragedier og komedier. Eksempler er Romeo og Julie (1597) og Hamlet (1603). Han skrev også sonetter og andre dikt.

I Norden fikk ikke renessansen like stor betydning som andre steder i Europa.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Janne Stigen Drangsholt
Professor, Universitetet i Stavanger