Prosa er en tekst som er skrevet i vanlig språk uten fast form, rim eller rytme. Prosa er et ord som brukes om litteratur.

Sakprosa og ulike former for skjønnlitteratur er oftest prosa. Noveller, romaner og essay er gjerne prosa.

Rim, rytme og språklige regler er typisk for lyrikk og drama. Disse sjangrene er som regel ikke prosa.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes