Foto av forskjellig litteratur.
Litteratur blir delt inn i mange forskjellige sjangere. Det kan være både romaner, noveller, brev og dagbøker.
Foto av forskjellig litteratur.

Det er vanlig å dele litteratur og tekster inn i ulike sjangere. Det vil si å sette dem i grupper etter hvilke trekk eller kjennetegn de har som er like.

De vanligste litterære sjangerne er fortellende litteratur, drama, lyrikk og sakprosa. Disse kan deles opp i mindre grupper igjen. For eksempel kan fortellende litteratur bli delt inn i roman og novelle, som begge er former for skjønnlitteratur.

Kjennetegn

Tekster som har de samme kjennetegnene, hører til samme sjanger.

Kjennetegn kan være:

  • måten de er skrevet på (form)
  • hva de handler om (tema)
  • hvilken tid de er skrevet i (periode)

Et kjennetegn i en tekst kan være at det som står i teksten er oppdiktet. Hvis det som står i teksten er oppdiktet, kan teksten være en roman eller et drama. Et annet kjennetegn kan være at teksten har vers og rim. Da er det oftest et dikt.

Hvis teksten er laget for å skulle framføres på en scene hvor noen snakker med hverandre, er det et skuespill.

En tekst som blir fortalt av en forteller, er som regel en roman, en novelle eller et eventyr.

Krav til sjanger

Før var det vanlig med ganske strenge krav til hvordan tekster skulle være, for å tilhøre en bestemt sjanger. I dag blir sjanger brukt for å få fram hva som er typisk for en tekst.

Mange forfattere liker å blande forskjellige sjangere. Noen ganger kan det forvirre leseren. Andre ganger kan det gjøre lesingen gøy og overraskende.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes