Faktaboks

Platon
Født
428 fvt., Athen, Hellas
Død
347 fvt.
Maleri
To av de første filosofene, Platon til venstre og Aristoteles til høyre.
Maleri
Av .

Platon var en gresk filosof. Han har hatt stor betydning både innen filosofi, politikk og utdanning. Han var elev av Sokrates og læreren til Aristoteles.

Platons filosofi har påvirket måten man tenker på i Europa i over 2000 år.

Bakgrunn

Platon kom fra en rik familie i Athen i Hellas. Som ung var han opptatt av filosofi og politikk, og ble elev av filosofen Sokrates.

Da Sokrates døde, reiste Platon fra Athen. Etter å ha reist rundt i flere år, kom han tilbake til byen. Der grunnla han Akademiet, et av de første universitetene.

Platon underviste blant annet i filosofi, juss, matematikk og naturvitenskap til han døde. Samtidig skrev han mange bøker om ulike tema.

Filosofi

Illustrasjon
Tegningen viser hulelignelsen til Platon. Platon mente at det mennesker tror er virkeligheten, egentlig bare er skygger av det som er ekte og virkelig. På tegningen ser man mennesker til venstre som er bundet og sitter på gulvet. De ser bare skygger av det som er virkeligheten oppe på veggen. Ifølge Platon er ideenes verden det virkelige, og det er tegnet til høyre på tegningen, bak muren.
Illustrasjon
Av .

Mennesker kan danne seg ideer om mange ting. Platon mente at disse ideene finnes også når man ikke tenker på dem. De finnes i en egen verden som er uavhengig av den fysiske verdenen man lever i. Ifølge Platon er ideene perfekte forbilder eller modeller for alt som finnes i verden. For eksempel: Hvis man ser på en blomst, så finnes den i den virkelige verden. Men Platon mente også at det finnes en idé om en perfekt blomst, som alle blomster er basert på.

En av Platons mest kjente tanker er «hulelignelsen». Han mente at de fleste mennesker lever livet som om de er fanget i en mørk hule og sitter med ryggen til åpningen av hulen. Man ser bare skygger på veggen av det som skjer utenfor. Men likevel tror man at skyggene er virkeligheten.

Platon mente at filosofien kan hjelpe mennesker med å komme bort fra denne tilstanden. Filosofien hjelper oss altså ut av «hulen». Filosof blir man ved å være nysgjerrig på verden rundt seg, og stille mange spørsmål.

Platon var også opptatt av rettferdighet. Han mente at rettferdighet handler om å gjøre det som er riktig, selv når ingen ser det. Han mente at alle i samfunnet ville få det bra hvis alle gjorde det de kunne for å være rettferdige på denne måten.

I sin politiske filosofi diskuterer Platon hva som skal til for å skape et godt samfunn. Her er det viktig med utdanning. Alle måtte få god utdanning, både kvinner og menn. Når man fikk utdanning, ble man en god samfunnsborger. Og de gode samfunnsborgerne kunne så skape et godt samfunn.

Verker

Platon er kjent for å skrive verk med filosofiske dialoger. Når man leser disse dialogene blir man kjent med mennsker som diskuterer og leter etter svar på viktige spørsmål. I mange av dem er Sokrates hovedperson, og Platon gjorde at filosofien til Sokrates ble spredt og tatt vare på.

De mest kjente dialogene er Republikken, Symposion, Meno og Apologien.

Betydning

Platons verker blir fortsatt studert i dag. De har hatt stor påvirkning på filosofi og vitenskap. Ideene hans har påvirket hvordan folk tenker om virkeligheten, kunnskap og politikk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Helge Svare
Forsker, OsloMet – storbyuniversitetet