Eksempler på sakprosa. Aftenposten junior, naturfagsbok for 6. trinn, Jenteboka, oppskrift på sjokoladekake og et sitat fra barnekonvensjonen.
Sakprosa kan være mye forskjellig. Både aviser, skolebøker. lover og oppskrifter er sakprosa.
Foto av forskjellig sakprosa.
Forsiden til Norges lover.
Sakprosa er viktig for demokratiet. Norges lover er blant Norges viktigste sakprosatekster og utgis som bok hvert år.
Forsiden til Norges lover.
Av /Lovdata.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sakprosa er tekster som handler om verden, om virkeligheten. Det som står i tekstene skal være så riktig og sant som mulig.

Sakprosa er ofte skriftlig, som aviser, lover og lærebøker. Sakprosa kan også være muntlig, som nyheter på radio.

Sakprosa er en av de fire hovedsjangrene sammen med lyrikk, fortellende litteratur og drama.

Forskjellige typer sakprosa

Sakprosa blir delt inn i ulike typer sjangere. Hver sjanger har sine kjennetegn.

For eksempel:

  • nyheter
  • oppskrifter
  • artikler
  • rapporter
  • lærebøker
  • biografier
  • historiske dokumentarer
  • fagbøker

Sakprosa og demokrati

Sakprosa kan handle om mange forskjellige ting. Det kan være natur og historie, politikk og kultur – og mye annet i verden. Men sakprosa er særlig viktig for demokratiet.

Norges politiske system er bygget opp rundt tekster som er sakprosa. For eksempel valgprogram fra de politiske partiene, alle lovene og viktige beskjeder fra myndighetene.

Man finner sakprosa i mange andre tekster også: i bøker, på internett, på, TV, i radio og aviser. På skolen er lærebøkene sakprosa.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes