Gjenfødelse er en idé i noen religioner om at mennesker kan bli født på nytt etter at de er døde. De kan bli født på nytt som menneske eller som et dyr.

Gjenfødelse blir også kalt reinkarnasjon.

Det er særlig i indiske religioner som hinduisme og buddhisme man tror på gjenfødelse. Hva man blir gjenfødt som, er avhengig av hvordan man har levd og oppført seg. Hvis man ikke har vært snill, kan man bli gjenfødt som noe dårligere enn i det forrige livet man hadde.

Gjenfødelse henger sammen med læren om karma. Denne læren går ut på at handlinger man gjør, påvirker hva som skjer, enten i dette livet eller i senere liv.

Målet i både hinduismen og buddhismen er å bli fri fra gjenfødelse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen