Kriminalitet er å gjøre noe ulovlig som man kan bli straffet for. Det kalles å gjøre noe straffbart. Hva slags straff man får, kommer an på hvor alvorlig det ulovlige man har gjort er.

Folk som driver med kriminalitet kalles kriminelle.

I Norge kan man ikke bli straffet for kriminalitet hvis man er under 15 år. Det er fordi den kriminelle lavalderen er 15 år. Det betyr ikke at de som er yngre kan gjøre ulovlige ting uten at det får noen følger. De foresatte blir kontaktet av politiet. Av og til kontakter også politiet barnevernet. Hvis noen under 15 år har gjort noe kriminelt for å skaffe seg penger eller ting, kan politiet ta det fra dem.

Det er forskjeller på hva som er straffbart i ulike land.

Lover om straff

I Norge er det Stortinget som lager lover. Dermed bestemmer de hva som er lov og ikke lov, og hva man kan få straff for. Stortinget kan også endre lovene. Den viktigste loven om hva som er straffbart og hvilken straff man kan få, er straffeloven. Det er også mange andre lover som har sier noe om straff. Hvis man for eksempel kjører for fort i trafikken er det vegtrafikkloven som bestemmer straffen.

Å anmelde til politiet

Å anmelde betyr at en person forteller politiet om noe kriminelt, enten skriftlig eller muntlig. Når noen har anmeldt en sak til politiet, kan politiet begynne å etterforske.

Det er mange lovbrudd som ikke blir anmeldt til politiet.

Historie

Hva som er straffbart, har endret seg gjennom historien. Før var det for eksempel lov til å slå barn i Norge, men det er ulovlig nå.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen