En båt malt i kamuflasjefarger.

Marinen sin båt «KNM Skjold». Båttypen kalles kystkorvett og er en rask båt med blant annet kanon som våpen.

Foto av en kystkorvett
Av /Forsvaret.

Sjøforsvaret er den delen av det norske forsvaret som har ansvar for å vokte og forsvare havet og kysten av Norge. Sjøforsvaret består av Marinen og Kystvakten.

Marinen er den delen som hovedsakelig skal delta i kamp på sjøen hvis det blir krig. Det er Marinen som trener opp soldater til dette. Kystvakten er en del av det militære forsvaret av Norge, og kan bli brukt til militære oppgaver hvis det blir krig.

Oppgaver

En ubåt i fart på overflaten av sjøen så vannet skummer rundt den. I horisonten i bakgrunnen er det tre  andre militære båter.
En norsk ubåt under øvelsen Dynamic Mongoose nord i Atlanterhavet i 2017.
Av /NATO/Forsvaret.

Den viktigste oppgaven for hele forsvaret i Norge er å hindre krig. Men hvis det blir krig, skal Sjøforsvaret kjempe på havet og ved kysten.

Det norske sjøforsvaret samarbeider med sjøforsvar i andre land, blant annet i organisasjonen NATO. Sjøforsvaret har øvelser med andre lands militære, særlig fra Storbritannia og USA, men også fra andre land.

Kystvakten er en del av Forsvaret, men når det er fred, har den mest sivile oppgaver. Den viktigste er passe på at de som driver med fiske i sjøområdene som tilhører Norge følger lover og regler som gjelder for det. Kystvakten hjelper også fiskere og fiskebåter hvis de får problemer.

Båter

Foto av kystvaktskip
Kystvaktens båt, «KV Njord», på vei ut fra Ålesund i Møre og Romsdal. Båttypen kalles Nornen-klassen og er en stor båt, som blant annet kan brukes til å slepe andre båter.
Foto av kystvaktskip
Av /NTB.

Sjøforsvaret bruker for det meste båter til å løse oppgavene sine. Båtene til Sjøforsvaret kalles fartøy. Det er forskjellige typer fartøy, tilpasset ulike oppgaver. Marinen har blant annet seks ubåter, og seks fartøy som kan finne og fjerne miner i havet. I tillegg har de fartøy av typene fregatt og kystkorvett.

Kystvakten har 17 fartøy tilpasset oppgavene langs kysten og langt nord. Noen av disse er bygd for å tåle store påkjenninger, blant annet under kulde og islagte farvann.

Sjøforsvaret har også helikoptre, som brukes på Kystvaktens fartøy.

Forsvaret i Norge

Forsvaret i Norge er delt i inn i mange store og små deler. Tre av hoveddelene kalles grener eller forsvarsgrener. Disse grenene er:

Heimevernet er egentlige ikke en egen forsvarsgren, men regnes ofte som det likevel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand