Terror er å bruke vold for å oppnå politiske eller religiøse mål. Det er vanligvis vold mot sivile. De som utfører terror, kalles terrorister. Terrorister kan for eksempel bruke bomber eller skytevåpen.

Voldelige angrep mot militære er som oftest ikke terror, men krig eller krigshandlinger.

Målet med terror

Terrorister har forskjellige mål. Noen vil for eksempel at folkegruppen de tilhører skal få en egen stat. Andre vil at samfunnet skal bli helt annerledes, for eksempel at det skal bli mye mer religiøst.

Terrorister kan for eksempel ønske å påvirke:

  • Staten
  • Vanlige folk i samfunnet
  • De som støtter terroristenes sak, eller personer som kan bli overtalt til å gjøre det

Ofte ønsker terrorister å skape frykt, altså at folk skal bli redde. Terrorister vil gjerne at staten skal reagere sterkt på terrorhandlingen. Det er fordi de ofte ønsker at det blir en alvorlig konflikt.

Mange terrorister mener at gruppen de tilhører, blir undertrykket eller dårlig behandlet på andre måter. De mener det er riktig av dem å ta hevn, selv om det skader vanlige mennesker.

Det er veldig få terrorister som har oppnådd målene sine.

Soloterrorister

Noen ganger utfører terrorister angrep alene. De kalles soloterrorister. Mange av dem har samarbeidet med andre i forkant, men gjør selve terroren alene.

Et eksempel på en soloterrorist er terroristen som drepte 77 personer i Oslo og på Utøya i 2011.

Kampen mot terrorisme

Det blir brukt store ressurser i verden for å forhindre og stoppe terrorangrep. 11. september 2001 ble nesten 3000 mennesker drept i terrorangrep i USA. Blant annet kræsjet to fly med vilje i tårnene i en høy bygning i New York. Etter dette innførte mange land strengere lover for å forhindre terrorisme.

I Norge er det en egen avdeling i politiet som jobber med terrorisme. Det er PST, som er forkortelse for Politiets sikkerhetstjeneste. PST samarbeider med veldig mange for å beskytte landet vårt mot terror.

PST mener det kan hende terrorister vil prøve å utføre terror i Norge. Personer med ekstreme meninger er den største trusselen. Men det er likevel veldig liten fare for å bli drept eller skadet i et terrorangrep i Norge.

Norge er med i mange internasjonale organisasjoner som jobber for å forhindre terror, for eksempel FN, NATO, EU og Interpol.

Straff for terrorisme

Personer som blir dømt for terrorisme, pleier å få streng straff. Man får også straff for å planlegge og forberede terror, selv om handlingene aldri blir utført.

I Norge kan alvorlige terrorhandlinger straffes med fengsel i inntil 30 år.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen