Jurist er ein person som har studert juridiske fag på et universitet og har ein mastergrad i rettsvitskap. Det er bare juristar som kan bli advokatar og dommarar.

Mange juristar arbeider i staten eller kommunane som saksbehandlarar. Nokre blir professorar eller lærarar på universitet.

Den avdelinga på universitetet der ein studerer for å bli jurist, heiter juridisk fakultet.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle