Organisert kriminalitet er at tre eller flere personer samarbeider om å drive med kriminalitet. Gruppa må ha samarbeidet i en tid for at det skal regnes som organisert.

Mafia i Italia blir ofte brukt som eksempel på organisert kriminalitet, men det finnes også mange andre grupper. I Norge er det flere kriminelle gjenger i Oslo som driver med organisert kriminalitet. Det finnes organiserte kriminelle også i andre deler av landet.

Organisert kriminalitet kan foregå på tvers av landegrenser. For eksempel kan kriminelle i forskjellige land samarbeide om å smugle narkotika over grensene.

Typer lovbrudd

Organiserte kriminelle kan begå mange forskjellige typer lovbrudd. Eksempler på det er ran, vold, handel med narkotika, våpen og menneskehandel.

Arbeid mot organisert kriminalitet

Det kan være veldig skadelig for et samfunn hvis organiserte kriminelle får mye makt. Det har skjedd i flere land. Konflikter i og mellom gjenger kan også føre til alvorlig vold, til og med drap.

I Norge er det bestemt at politiet skal prioritere arbeidet mot organisert kriminalitet. En av grunnene til dette er at man ikke vil at ungdommer skal bli med i kriminelle gjenger. Derfor arbeider alle politidistriktene sammen med spesialavdelingen Kripos for å stoppe organisert kriminalitet. Kripos sørger for at politiet i Norge kan samarbeide med politiet i andre land. Det gjør de gjennom Interpol og Europol som er internasjonale organisasjoner for politi.

Hvis man gjør noe ulovlig fordi man er del av en organisert kriminell gruppe, kan man få ekstra streng straff.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen