En linje med tall under som viser tallene fra minus fem til pluss fem på en tallinje.

Matematikk handler mye om tall. På denne tallinjen er det både negative og positive tall. Negative tall er tallene før 0, og positive tall er tallene etter 0.

Illustrasjon

Matematikk er et fag som handler om tall, regning og geometriske figurer. Det er også vitenskapen om struktur og orden.

Matematikk er et teoretisk fag, men kan også brukes til å løse praktiske problemer. Matematikk er viktig fordi det gjør det mulig å behandle ting på en presis måte. Når man har regnet ut noe ved hjelp av matematikk, kan man bruke resultatet på mange ulike områder.

Bruk

Illustrasjon

Geometri er en del av matematikken som handler om figurer, vinkler, flater og rom. En terning er en geometrisk figur som består av seks like kvadrater, eller firkanter.

Illustrasjon
Av /Store norske leksikon.

I hverdagen brukes matematikk til å regne ut ulike ting. Man kan for eksempel regne ut hvor mye middag som trengs til 7 personer, eller hvor mange penger man trenger for å kjøpe flere ting i butikken.

I vitenskapen brukes matematikk til å regne ut mange kompliserte ting.

  • Man kan regne ut banen på et romfartøy som skal lande på Mars, selv om det er millioner av kilometer unna Jorden.
  • I værvarsel vil man finne ut hvordan været antagelig blir. Da samler man inn observasjoner fra hele verden og behandler dem i matematiske modeller.
  • Når man skal bygge høye tårn, lange broer og store oljeplattformer, er det viktig at de er solide nok. Da trenger man å regne ut hvor sterke og solide de må være.
  • Man bruker avansert matematikk til å regne ut hva som skjer inni atomkjerner.

Matematikk og andre fag

Linjediagram
Matematikk blir også brukt i statistikk, og statistikk blir ofte vist i et diagram. På bildet er det et linjediagram med statistikk over befolkningen i Norge fra 1741 til 2021.
Linjediagram
Av .

Matematikk blir brukt i mange fag:

Matematikk har vært viktig for å utvikle IT. Datamaskiner har også vært viktige for å utvikle matematikken. Med datamaskiner kan man regne ut resultater som tidligere ville vært helt umulig å få til. Datamaskiner regner mye raskere enn mennesker.

Symboler

I matematikk bruker man mange spesielle tegn og symboler, blant annet tall.

Noen vanlige symboler er:

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet