Minus er det samme som symbolet −. Det er tegnet man bruker når man trekker et tall fra et annet tall, i regnemåten subtraksjon.

Minus brukes også foran tall for å vise at tallet er mindre enn null. For eksempel er −3 tre mindre enn null. Dette kalles negative tall.

Negative tall gjør det mulig å trekke et større tall fra et mindre. Eksempel:
4 – 7 = –3. Det leses slik: fire minus syv er lik minus tre.

Det tilsvarende symbolet for addisjon er tegnet +, som kalles pluss.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet