Linjediagram
Statistikk blir ofte vist i et diagram. På bildet ser man et linjediagram med statistikk over befolkningen i Norge fra 1741 til 2021.
Linjediagram
Av .
Søylediagram
Statistikk kan også vises i et søylediagram. Her er et diagram som viser statistikk over om elevene går, sykler eller reiser kollektivt til skolen.
Søylediagram
Av .

Statistikk er et fag som handler om å telle og måle og samle inn opplysninger, som blir kalt data. Man undersøker også opplysningene for å finne ut hvordan de henger sammen.

Ordet statistikk blir også brukt om resultatene av undersøkelsene. Man kan for eksempel ha statistikk om hvordan trafikken har endret seg de siste tjue årene.

Bruk av statistikk

I statistikk kan man undersøke hvordan noe endrer seg. Man kan finne ut hvordan antall mennesker i verden endrer seg, eller om det regner mer nå enn for hundre år siden.

Man kan også undersøke hva som er grunnen til at noe skjer. For eksempel om folk som drikker mye brus får mer hull i tennene.

Statistikk blir brukt i all vitenskap. Statistikk er også viktig når man skal bestemme hva som skal gjøres innen politikk, økonomi og samfunnsfag.

Å analysere data

Det å undersøke data som er samlet inn, kalles å analysere dem.

Det finnes mange metoder for å regne på dataene. Man kan for eksempel finne gjennomsnittet eller medianen.

Man kan også finne ut hvordan ting påvirker hverandre: Hvis to ulike ting øker over tid, kan man bruke statistikk til å finne ut om det er tilfeldig at begge øker samtidig, eller om den ene øker på grunn av den andre.

For at resultatene skal være riktige, er det viktig at man samler inn nok data. Det er også viktig at man samler inn data fra ulike steder eller ulike personer.

Statistikk om samfunnet

Statistikk om samfunnet er viktig når politikerne skal ta beslutninger. Det gjelder for eksempel når de planlegger skoler, veier og sykehus. Hvis man har statistikk på hvor mange barn som blir født, kan man finne ut hvor mange lærere man trenger om fem år, eller om skolen må bli større.

I Norge er det Statistisk sentralbyrå (SSB) som har ansvaret for offentlig statistikk. De samler inn data og analyserer. De lager for eksempel statistikk over hvor mange som bor i Norge, hvor mange som blir født, hvor mye folk tjener og hvor mange som har jobb.

Statistikk kan vises fram på ulike måter, for eksempel som grafer eller diagrammer. Det gjør at det er lettere å forstå sammenhenger.

Men statistikk kan også bli vist på en måte som lurer leseren litt. For eksempel kan man få en endring til å se mye større ut enn den egentlig er.

Faget statistikk

Faget statistikk inneholder mye matematikk. Datamaskiner og koding er viktig i faget.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet