Observasjon betyr å granske noe, eller undersøke det. Ordet brukes i mange fag. Forskere kan for eksempel observere en stjerne gjennom et teleskop, eller hvordan bjørner lever i skogen.

Når en pasient er lagt inn på sykehus, kan de ligge til observasjon. Da følger leger og sykepleiere nøye med på kroppen.

Et observatorium brukes til å undersøke himmellegemer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo