Matematisk symbol er et tegn som står for noe i matematikk. Det kan stå for tall, eller bety en bestemt måte man skal regne på. Matematiske formler blir skrevet med symboler.

Vanlige symboler

Noen av de mest brukte symbolene, utenom tall og bokstaver, er:

plusstegn + (For eksempel 2 + 2)

minustegn − (For eksempel 5 − 3)

gangetegn · (For eksempel 2 · 3)

deletegn / eller : (For eksempel 6 / 2, 6 : 2 )

brøkstrek \(\frac{3}{5}\)

likhetstegn = (For eksempel 5 + 2 = 7)

Et annet vanlig symbol er %, som er symbolet for prosent.

Symbolet π (pi) står for et tall som er omtrent 3,14. Det sier noe om forholdet mellom omkretsen og diameteren av en sirkel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet