Faktaboks

divisjon

deling

Illutrasjon av divisjon.
Tallet tolv før deletegnet er dividenten. Tallet 3 etter deletegnet er divisoren. Svaret 4 etter likhetstegnet er kvotienten.
Illutrasjon av divisjon.
Av .
Illustrasjon divisjon med delestrek.
Et delestykke kan også settes opp som en brøk, med tallet 15 over delestreken og tallet 3 under delestreken.
Illustrasjon divisjon med delestrek.
Av .

Divisjon er en måte å regne på, der man deler et tall med et annet tall. Resultatet av en divisjon kalles kvotienten.

Regnestykket 12 : 3 = 4 leses slik: 12 delt på 3 er lik 4. Det kan også leses slik: 12 dividert med 3 er lik 4.

Divisjon er en av de fire regnemåtene (regneartene). De andre er addisjon, subtraksjon og multiplikasjon.

Divisjon og multiplikasjon er motsatte regnearter. For eksempel er 12 : 3 = 4 fordi 4 × 3 = 12.

Symbol

Det er flere symboler som kan brukes for divisjon, men de vanligste er :, ÷ og ⁄. Disse kalles divisjonstegn. Divisjon kan også skrives som brøk. Eksempler:

  • 15:3 = 5
  • 15÷3 = 5
  • 15⁄3 = 5
  • \(\frac{15}{3}=5\)

Divisjon som ikke går opp

En divisjon går ikke alltid opp på den måten at svaret blir et helt tall. Hvis man for eksempel har 5 epler og 2 personer skal dele dem, blir det 2 på hver og ett til overs. Det kalles divisjon med rest.

Man kan også dele opp det eplet som er til overs, slik at de 2 personene får et halvt eple hver. Man kan skrive et slikt svar som brøk. Da blir svaret 2 1⁄2. Man kan også skrive svaret som desimaltall. Da blir svaret 2,5.

Det er ikke mulig å dele et tall på null.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet