Pluss er det samme som symbolet +. Det er tegnet man bruker når man legger sammen tall, eller adderer.

Det tilsvarende symbolet for subtraksjon er tegnet −, som kalles minus.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet