Faktaboks

multiplikasjon

å gange, ganging

Illustrasjon av multiplikasjon.
Tallene fem og tre er faktorer i et gangestykket. Tallet 15 er produktet.
Illustrasjon av multiplikasjon.
Av .

Multiplikasjon er en måte å regne på, der man ganger tall med hverandre. Symbolet for multiplikasjon er ×. Regnestykkene kalles gangestykker.

Resultatet av en multiplikasjon kalles produktet. Regnestykket 5 × 3= 15 leses slik: 5 ganger 3 er lik 15. Det kan også leses slik: 5 multiplisert med 3 er lik 15. Tallene 5 og 3 kalles faktorer. 15 er produktet.

Det spiller ingen rolle i hvilken rekkefølge man multipliserer to tall. 5 × 3 er det samme som 3 × 5. En oversikt over hva tall blir når de ganges med hverandre, kalles en gangetabell.

Multiplikasjon av hele tall er det samme som å legge sammen flere ganger. For eksempel er gangestykket 5 × 3 det samme som at tallet 5 legges sammen 3 ganger. Det vil si 5 + 5 + 5.

Multiplikasjon er en av de fire regnemåtene (regneartene). De andre er addisjon, subtraksjon og divisjon.

Multiplikasjon og divisjon er motsatte regnearter. 5×3 er 15, og derfor er 15:3=5.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet