En klokke på en arm med flere apper istedenfor visere eller tall.

En smartklokke ser ut som en vanlig klokke, men den kan mye mer enn å vise tiden. Man kan for eksempel ringe noen, sende SMS-er, sjekke e-poster og spille musikk.

Foto av smartklokke.
Av .

IT er en forkortelse for informasjonsteknologi.

IT er alt som har med datamaskiner, nettverk, programvare, internett og annen digital teknologi å gjøre. IT handler om hvordan man bruker teknologi til å lagre, behandle, overføre og kommunisere informasjon.

Koding, opplæring i datateknologi og datasikkerhet er også en del av IT.

Vanlig bruk

IT blir brukt på de fleste områder i samfunnet. For eksempel:

  • Handel: Lagerstyring, elektronisk handel og nettbutikker
  • Utdanning: Data om elever og læringsplattformer
  • Helsevesen: informasjon om pasienter, finne riktig diagnose og behandling
  • Forskning: Statistikk og utvikling av ny teknologi
  • Kommunikasjon: E-post, apper, videosamtaler og sosiale medier
  • Underholdning: Strømming av film, musikk, videoer og dataspill
  • Finans: Bank- og betalingssystemer og aksjehandel

Selv om IT ofte brukes om vanlige datamaskiner, er også roboter, smartklokker, mobiltelefoner og tingenes internett en del av IT.

IT og IKT

Tidligere var ikke datamaskiner koblet til store nettverk, slik som internett, og det meste ble gjort lokalt på datamaskinen. Utover 1990-tallet ble derimot kommunikasjon en svært viktig del av hva man gjorde på datamaskiner. Derfor la man til en K for kommunikasjon, og fikk IKT. Altså informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

I dag har kommunikasjon blitt en så stor del av alt man gjør med datamaskiner, at man ikke trenger å nevne det spesielt. Nå er det mest vanlig å bare bruke IT om alt.

Begrepet IKT brukes mest innen offentlig utdanning, forskning og i noen bedrifter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tom Heine Nätt
Førstelektor, Høgskolen i Østfold