Fotografi
Før man hadde tall, brukte man streker, steiner, eller annet å telle med. Beinet på bildet kalles Ishango-beinet og er antakeligvis 20 000 år gammelt. Forskerne tror at strekene er en form for telling eller en kalender.
Fotografi
Av .
Lisens: CC BY NC SA 4.0

Tall brukes til å telle, til å si hvor stort noe er og hvor mye det er av noe.

Ordet tall brukes også om talltegnene 0, 1, 2, 3 og så videre.

Titallsystemet

I titallsystemet brukes tallene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Det er det mest vanlige tallsystemet.

Heltallene


En linje med tall under som viser tallene fra minus fem til pluss fem på en tallinje.

Når man skal tegne en tallinje, er det viktig at tallene er fordelt jevnt, så det er like stor avstand mellom de hele tallene. Her er verdien en mellom hvert tall.

Illustrasjon

Tallene 1, 2, 3 og så videre kalles positive tall. De er større enn 0. På en tallinje er de positive tallene til høyre for 0. De kalles også naturlige tall. De er grunnlaget for begrepet tall.

Negative tall er mindre enn null og skrives med minus foran. På en tallinje er de negative tallene til venstre for 0.

De positive og de negative tallene, sammen med null, kalles heltallene.

Negative tall gjør det mulig å trekke et større tall fra et mindre. Eksempel:
4 – 7 = –3. Dette leses fire minus syv er lik minus tre.

Desimaltall

Desimaltall er tall som ikke er heltall. De inneholder komma, og de tallene som står etter komma kalles desimaler.

For eksempel: I tallet 2,4 er 4 et desimal. Dette leses som to komma fire. Tallet 0,8 leses som null komma åtte.

Brøk

Brøk er også tall som ikke er heltall. ¾ er et eksempel på en brøk.

Historie

Talltegnene kalles ofte arabiske eller indisk-arabiske tall, fordi de kom fra inderne og araberne til Europa. Før dette brukte man romertall mange steder i Europa.

Før man begynte å bruke tall, sammenliknet man helt konkrete ting for å huske hvor mye det var av noe eller hvor stort noe var.

For eksempel kunne man holde oversikt over tiden ved å lage en tavle med merker for dagene mellom to fullmåner (en måned).

Hvis noen sendte en stor flokk sauer ut på beite, kunne de først legge en stein for hver sau i en krukke. Da sauene kom tilbake, tok de ut en og en stein. Slik kunne de finne ut om alle sauene var kommet tilbake.

Med utviklingen av regning, ble det nødvendig med talltegn.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet