Foto av bokomslag.
Den unge Werthers lidelser er en tysk roman av Johann Wolfgang von Goethe. Romanen er en ulykkelig kjærlighetshistorie som ender tragisk, og den ble veldig populær.
Foto av bokomslag.
Gyldendal Forlag.
Lisens: Brukerspesifisert
Foto av bokomslag
Den engelske forfatteren Lord Byron skrev det lange diktet Don Juan mellom 1819 og 1824. Det er både romantisk, satirisk og humoristisk.
Foto av bokomslag
Av .
Lisens: Brukerspesifisert

Romantikken var en periode i europeisk kultur og litteratur som varte fra ca. 1790 til ca. 1850.

Romantikken var en reaksjon på opplysningstiden, hvor vitenskap, kunnskap og fornuft var viktigst.

Forfattere i romantikken ville helst være personlige og ønsket å utforske det enkelte mennesket. I romantikken la man mer vekt på fantasien enn fornuften. Viktige tema forfattere skrev om var livet, døden og kjærligheten. Litteraturen inneholdt gjerne en lengsel mot naturen og det mystiske.

Mange var inspirert av middelalderen, der religion og følelser var viktig i menneskenes liv. Det ble også ny interesse for folkekultur, eventyr og myter.

Lyrikk er den viktigste sjangeren i romantikken. Det var særlig fordi lyrikk handlet mye om personlige opplevelser og erfaringer. En sjanger som vokste fram var romanen.

Viktige sider ved romantikken ble videreført i realismen og modernismen.

Litteratur i romantikken

Den franske forfatteren og filosofen Jean-Jacques Rousseau hører til i opplysningstiden. Han var likevel en av de første som skrev bøker med typiske tema for romantikken, som følelser, frihet og fantasi.

I den europeiske romantikken er særlig tysk og engelsk litteratur viktig. En viktig tysk forfatter er Johann Wolfgang von Goethe, som både skrev dikt, drama og romaner.

Engelsk romantikk startet i 1789 da William Wordsworth og Samuel Taylor Coleridge ga ut Lyrical Ballads. Det er en samling med dikt som ble skrevet om og for vanlige mennesker. Diktene handler om både naturlige og overnaturlige deler av tilværelsen.

I Norge er Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven viktige romantiske forfattere.

Det ble også utgitt flere romaner i denne perioden, som Goethes Unge Werthers lidelser (1774) og Mary Shelleys Frankenstein (1818). Frankenstein regnes som den første science fiction-romanen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Janne Stigen Drangsholt
Professor, Universitetet i Stavanger