Kart over Mellom-Amerika

Kart over Mellom-Amerika

Av /Store norske leksikon ※.

Mellom-Amerika er den sørlige delen av Nord-Amerika. Mellom-Amerika er ikke en egen verdensdel. Landene i Mellom-Amerika grenser til Stillehavet i vest og Det karibiske hav i øst. De fleste landene har kyst mot begge havene.

De sju landene i Mellom-Amerika:

Noen ganger regnes den sørligste delen av Mexico også med, fordi den har felles kultur og historie med de andre landene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo