To kvinner holder rundt hverandre og en baby.

Pårørende er de som er i nær familie eller en nær venn med en person. To voksne som er gift er pårørende for hverandre, og foreldre er pårørende for barna sine.

Av /Johner/NTB.

Pårørende er folk som er i nær familie eller nær venn med en person. Ordet blir ofte brukt når noen er syk, skadet eller dør. Pårørende kan for eksempel være foreldre, søsken, barn, besteforeldre, kjæreste eller bestevenn.

Når noen i helsevesenet bruker ordet pårørende, mener de noe mer bestemt. I den sammenhengen er pårørende den eller de som har krav på å få vite hvordan det går med helsa til en som er syk eller skadet. Det er strenge regler for hvem som får vite noe om andres helse. Pårørende er for eksempel mannen, kona, de voksne barna eller foreldrene til den som er syk.

Noen ganger er den som er syk bevisstløs eller så syk at hen ikke kan tenke klart. Da vil ofte de pårørende bli spurt om hva den syke ville ha ønsket.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo