Poliklinikk er en institusjon som behandler syke, men hvor pasientene bare kommer på timer om dagen. Ordet blir vanligvis brukt om institusjoner der man treffer en spesialist, for eksempel en psykiater eller en øre-nese-hals-lege.

Pasientene legges ikke inn slik at de blir der om natten, slik man kan gjøre på et sykehus.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet