Sykepleier er en person som jobber med å ta vare på mennesker, både friske og syke. De har ansvar for å hjelpe pasientene og andre som bruker helsetjenestene til å få bedre helse, gi behandling mot sykdom og lindre smerter. For å bli sykepleier, må man studere sykepleie på et universitet eller en høgskole.

Sykepleiere har mye ansvar, derfor er det en beskyttet tittel. Det vil si at en som vil jobbe som sykepleier må ha riktig utdannelse og bli godkjent av staten før de kan få jobb.

Sykepleier er et viktig yrke i helsevesenet. Der jobber de blant annet sammen med leger, psykologer og helsefagarbeidere.

Oppgaver

En ferdig utdannet sykepleier kan jobbe i alle deler av helsevesenet. Sykepleierens oppgaver kan være mye forskjellig, som å:

 • behandle sykdom og andre plager
 • gi omsorg og redde liv
 • hjelpe pasientene med deres daglige aktiviteter som å spise, vaske seg og gå på do
 • gi medisiner og andre typer behandling
 • lære pasienten å leve et best mulig liv med sykdom
 • ta vare på både pasienter og pårørende
 • ta blodprøver og andre prøver
 • sette vaksiner eller andre sprøyter
 • undervise eller gi råd
 • passe på pasienten under en operasjon
 • sy igjen og stelle sår
 • gipse brukne bein
 • arbeide med å drive sykehus, sykehjem eller legekontorer

Sykepleiere har som regel ikke lov til å sette diagnoser eller skrive ut resepter på medisin. Det er det leger som gjør.

Arbeidsplasser

Sykepleiere jobber i alle deler av helsevesenet. På sykehus jobber det sykepleiere på alle avdelinger.

Ellers kan sykepleiere kan jobbe både offentlig og privat, blant annet for:

Sykepleiere må få en attest fra politiet om at de kan jobbe med barn og syke mennesker. De har også taushetsplikt.

Utdanning

Sykepleiere må ta en utdanning på tre år, da får de bachelor-grad. Utdanningen inneholder både teori og praksis. Etter at de har stått på eksamen, blir de godkjente som sykepleiere.

Som utdannet sykepleier er det mange muligheter for å utdanne seg videre innenfor et spesielt felt. Man kan for eksempel bli:

 • helsesykepleier
 • jordmor
 • sykepleier som jobber med kreft
 • sykepleier som jobber med barn
 • sykepleier som jobber med psykiatri, det vil si psykisk sykdom
 • sykepleier som jobber med bedøvelse (anestesisykepleier)
 • sykepleier som jobber sammen med legen under operasjoner (operasjonssykepleier)

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet