Noen mennesker står med ryggen til og holder armene opp i været. Foran dem er det en scene hvor det står noen mennesker og synger inni mikrofoner de holder i hendene. På veggen bak scenen henger det et stort kors.
Troens Bevis er en av de største gruppene i den norske pinsebevegelsen. De holder til i Sarons dal i Agder.
Foto av pinsevenner.
Troens Bevis.
Lisens: CC BY ND 2.0

Pinsebevegelsen er et kristent trossamfunn. Medlemmene kalles pinsevenner.

Pinsebevegelsen tror at alt som står i Bibelen er Guds sanne ord som viser menneskene hvordan de skal leve. For pinsevenner er det viktig å være i nær kontakt med Den hellige ånd, som er en del av Gud.

Omtrent en tredjedel av alle kristne i verden tilhører pinsebevegelsen. Det er det kristne trossamfunnet som vokser fortest. Pinsebevegelsen har omkring 500 millioner tilhengere i hele verden.

Pinse

Det er pinsen som har gitt navn til pinsebevegelsen. Pinsen er en kristen høytid der man feirer at Gud sendte Den hellige ånd til Jorden. Dette skjedde like etter at Jesus sto opp fra de døde og så dro opp til himmelen.

Tungetale

Når pinsevenner er i nær kontakt med Den hellige ånd, hender det at de snakker et uforståelig og ukjent språk. Dette kalles tungetale. For pinsevennene er dette et bevis på at personen har en spesiell kontakt med Gud, og at Gud snakker gjennom hen.

Omvendelse

I pinsebevegelsen er omvendelse viktig. Omvendelse er at man begynner å tro på en religion. Det kan også bety at man går fra en religion til en annen.

Medlemmene av pinsebevegelsen ønsker å fortelle andre om Gud og sin måte å tro på. Dette kalles misjon. Målet med misjon er at andre skal omvende seg.

Helbredelse

Pinsebevegelsen tror at man noen ganger kan bli frisk av sykdom ved å be til Gud. Personer med spesielle evner, eller spesiell kontakt med Gud, kan gjøre folk friske. Dette kalles helbredelse ved bønn.

Voksendåp

Dåp er en seremoni som markerer at man hører til i den kristne kirken. I mange kristne trossamfunn blir barna døpt når de er små. I pinsebevegelsen blir barna velsignet når de er babyer, men dåpen skjer når man er blitt eldre og selv ønsker å bli døpt.

Lovsang

I gudstjenestene i pinsebevegelsen er det mye sang. De som er til stede, synger sammen. Gjennom sangen og musikken viser de Gud at de er takknemlige og glade. Dette kalles lovsang. Ofte løfter de hendene i været eller lukker øynene når de synger. Sangene kan også være en måte å be på.

Historie

  • Pinsebevegelsen startet i USA omkring 1901.
  • Den første pinsemenigheten i Norge ble dannet i Skien i 1908.
  • Den største pinsemenigheten i Norge er Filadelfia. Den ble stiftet i 1916.

Pinsebevegelsen har ikke en felles ledelse, men består av forskjellige menigheter. Norge har pinsebevegelsen rundt 50 000 medlemmer og cirka 400 menigheter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen