Nøytralt land er når et land ikke velger side i en krig, og ikke deltar i krigen. For eksempel var Sverige nøytralt under andre verdenskrig. De ble ikke angrepet av Tyskland, og sendte heller ikke soldater for å delta i krigen. I dag er Sverige medlem av NATO og ikke et nøytralt land lenger.

Nøytralitet i krig

Krig er når to eller flere stater eller folkegrupper kjemper mot hverandre med våpen. I en krig er det alltid minst én stat eller en gruppe som går til angrep på en annen stat eller gruppe. De som kriger mot hverandre er med i krigen. De som ikke deltar i krigen, og ikke hjelper noen av partene, er nøytrale.

For at et land skal være nøytralt må de si ifra til andre land at de er nøytrale. Det heter å erklære seg nøytral. Da må de landene som er med i en krig respektere at andre land er nøytrale. Da skal de ikke krige i, eller sende for eksempel krigsskip eller fly, til områder som tilhører det nøytrale landet.

Nøytralitet når det er fred

Nøytrale land er også nøytrale når det er fred. Da har de ikke avtaler med andre land om å støtte hverandre militært. De er heller ikke medlemmer i internasjonale militære organisasjoner som for eksempel NATO. Noen land, som for eksempel Sveits, har som mål å være nøytrale i alle konflikter også i framtiden.

Ordet nøytral

Ordet nøytral brukes også om andre ting, blant annet i kjemi, fysikk og grammatikk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eirik Brazier
Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Sørøst-Norge