Beverdam
Beveren regnes som en nøkkelart fordi den bygger demninger. Mange andre arter kan bruke demningen og området rundt som bosted.

En nøkkelart er en art som er viktig for hele næringsnettet eller økosystemet.

Nøkkelarter kan være mat for mange andre arter. De kan også være arter som hjelper andre uten å være et ledd i en næringskjede. Det kan for eksempel være ved å spre frø eller lage bosteder for andre arter.

Hvis en nøkkelart blir utryddet, vil hele økosystemet endre seg.

Byttedyr og rovdyr

Det kan være flere grunner til at en art er en nøkkelart i naturen. De kan være byttedyr eller mat for mange andre. Raudåte, et dyreplankton i Norskehavet, er en nøkkelart fordi den er mat for mange fiskearter. De store rovdyrene kan også være nøkkelarter fordi de holder nede antall av andre dyr.

Næringsgrunnlag

Foto
Blåbær er en nøkkelart som finnes i store mengder og er mat for mange andre arter.
Blåbær
Lisens: CC BY SA 3.0

Noen nøkkelarter finnes i store mengder og er derfor viktig i økosystemet. Et eksempel er blåbær i skoger, som er mat for mange andre arter og finnes i store mengder.

Krill er et annet eksempel. Det er et krepsdyr som lever i alle verdenshavene og er viktig mat for fisk og andre dyr i havet.

Spredning av frø og pollinering

Nøkkelarter kan også være arter som er viktige for andre selv om de ikke er et ledd i en næringskjede. Det gjelder mange fugler som sprer frø ved å spise bær. Selve frøet inne i bæret kommer ut igjen med bæsjen på et nytt sted. Da spirer frøet der og planten har spredd seg til et nytt sted.

Insekter er viktige for planter gjennom pollinering. Bier er for eksempel en nøkkelart som er viktig for produksjon av frukt og grønnsaker.

Nøkkelarter for bosteder

Det finnes også arter som gjør nyttige ting i miljøet for andre arter. Noen hakkespetter, særlig svartspett, hakker ut hull i trestammer. Der bygger andre fuglearter reir senere.

Beveren blir ofte regnet som en nøkkelart fordi demningene den bygger er viktige bosteder for andre arter som lever ved vann.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo