Mange bier har en slags kurv på bakbena som de kan samle pollen i
/Artsdatabanken.
Lisens: CC BY 3.0
rakler som rister av seg pollen
Or og bjørk er planter som sprer pollen med vinden. Da drysser pollenet fra rakler på trærne. Mange er allergisk mot slik pollen.
Foto av pollen fra or.
Lisens: CC BY SA 3.0

Pollinering er når sædceller hos planter blir fraktet til eggcellene. Sædcellene finnes i pollenet og eggcellene finnes i blomstene. Når pollenet kommer til blomsten, blir planten befruktet. Da kan den lage frø som kan bli til nye planter.

Pollinering er helt nødvendig for at planter skal kunne lage frukter, som blant annet kan bli til mat for mennesker.

Pollinering med vind

Når pollenet spres fra en plante til en annen med vinden, kalles det vindpollinering. Mange trær, for eksempel bjørk og hassel sprer pollenet sitt på denne måten.

Pollinering med insekter

Noen planter trenger hjelp av insekter, for eksempel bier, for å kunne pollineres. Det kalles insektpollinering.

Da må et insekt fly fra en blomst til en annen, slik at pollenet som løsner i den første blomsten, fester seg på arret i den andre blomsten. På den måten befruktes plantene, og det kan dannes frukter med nye frø. Selje, eple og lønn er eksempel på insektspollinerte trær.

For å lokke insektene til blomstene, kan planten lage nektar i blomstene som insekter kan samle opp og spise. Da fester pollenet seg på insektet mens det spiser nektar. Når insektet lander på en ny blomst, kan pollenet feste seg til arret i den nye blomsten.

Det finnes også planter som kan lokke til seg fugler eller flaggermus som sprer pollenet.

Pollinering med vann

Når pollenet spres i vann, kalles det for vannpollinering. Ålegress, som lever i saltvann, sprer pollenet sitt i vannet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Vik
Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet