Mink som har fanget fisk.

Mink er et lite rovdyr som finnes i hele Norge.

Av .

Rovdyr er dyr som spiser andre dyr. Det finnes rovdyr i alle grupper av dyr, for eksempel rovfugler, rovinsekter og rovfisk.

Kjente rovdyr i Norge er blant annet rev, hubro, ørret, hoggorm og edderkopper.

Dyrene som blir spist av rovdyr kalles byttedyr.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo