En kvinne synger foran en mikrofon. I bakgrunnen til venstre ser man en mann som spiller gitar og synger inn i en mikrofon. Bak til høyre ser man en mann som spiller keyboard.
Mari Boine under en konsert på Samefolkets dag i 2019. Hun blander flere ulike typer musikk med joik.
Foto av Mari Boine.
Av /NTB Scanpix.

Joik er samenes tradisjonelle sang, og joiking er den tradisjonelle måten å synge på. Joik er en del av samisk folkemusikk, en av de eldste formene for folkemusikk i Europa.

Joik har alltid vært viktig i samisk kultur. Den er veldig viktig for samisk identitet og er vanlig i tilknytning til reindrifta.

Man sier at den som joiker, joiker noe eller noen. Tradisjonelt er det den som blir joiket, som eier joiken.

I den gamle samiske religionen var joiken viktig i ritualer.

Kjennetegn

En mann i tradisjonell samisk drakt, som heter kofte, synger inn i en mikrofon. På hodet har han en tradisjonell lue for menn som heter firevindslue.
Ánde Somby framfører «Joik til Oslo» på samefolkets dag, som er 6. februar.
Foto av Ánde Somby.
Av /NTB.

Joiken er mangfoldig, og er ulik fra sted til sted.

En joik forteller historier gjennom stemmebruk, melodi, takt og rytme. Melodien i en joik er ofte ikke delt opp i vers og refreng, slik man kjenner det fra mange andre sanger. Melodien i joiken kan sies å gå i en sirkel, som er lang eller kort. Det er derfor man kan si at en joik tar aldri slutt.

Ofte brukes små stavelser og lyder som ikke betyr noe. Ulike stavelser er vanlig for ulike områder. For eksempel er det vanlig å bruke stavelsene «jå jo» i nordsamiske joiker, mens «nå ja» ofte høres i sørsamiske.

Noen ganger kan joik ha mer tekst. Det er vanlig i noen områder.

Personjoik

En mann i tradisjonell samisk drakt med lue for menn på hodet.
Ante Mikkel Gaup er en kjent joiker og formidler fra Kautokeino
Foto av Ante Mikkel Gaup.
Av /Aftenposten.

Personjoik er en joik som er laget til en bestemt person. De har ofte tekst. Navnet til den eller det som joikes er stort sett med. De skildrer en persons egenskaper. Det blir sett på som en ære å få sin egen joik. Joiken kan være en gave til dåp eller konfirmasjon.

Episk joik

Episk betyr fortellende, og den episke joiken er mindre personlig. Den kommenterer samfunnet i stedet. Historisk sett ble disse joikene brukt for å oppfordre til politisk motstand.

Moderne joik

Joik handler ofte om nære og personlige bånd. Det kan være vanskelig å få fram når man joiker for et større publikum. Likevel finnes det artister som har hatt suksess med joik. Joiken er i dag mange ganger tilpasset det moderne samfunnet.

I dag blir joik også brukt i andre musikksjangre. Eksempel er bandet ISÁK der Ella Marie Hætta Isaksen er sanger og Emil Kárlsen. De blander begge joiken med populærmusikk.

Andre musikere, som Márja Mortensson, har kombinert joik med blant annet jazz og klassisk musikk.

Kjente utøvere

Joikeren Inga Juuso var blant de aller fremste samiske soloartistene.

Ante Mikkel Gaup er en av de mest kjente samiske joikerne. Han er også historieforteller.

Mari Boine kombinerer joik med rock, jazz og musikk fra andre kulturer.

Frode Fjellheim laget musikken til Frost-filmene av Disney. Sangen som åpner den første filmen, var sterkt inspirert av joik og samisk folkemusikk. Filmen introduserte mange mennesker for nordisk og samisk folkemusikk.

Joiken har fått større og større oppmerksomhet, både i Norge og i utlandet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torjer Andreas Olsen
UiT – Norges arktiske universitet