Stavelse er en del av rytmen i talespråket, som er det språket man snakker. Alle ord har én eller flere stavelser. En stavelse består som regel av en eller to vokaler som lager én lyd, og oftest noen konsonanter.

Man kan høre hvor mange stavelser det er i et ord når man sier dem:

  • Hai, is og gris har én stavelse
  • Sier, isen og grisen har to stavelser: si-er, is-en og gris-en
  • Grisene har tre stavelser: gris-en-e

Ord som stein og hauk har én stavelse hver, enda de har to vokaler, for ei og au lager én lyd, en diftong (tvelyd).

Ikke alle stavelser har en vokal. Vi uttaler som regel det norske ordet hesten som om det var skrevet hestn, men likevel med to stavelser: hes-tn. På serbisk og kroatisk har de ord som krv 'blod' og krst 'kors' – begge med én stavelse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo