Faktaboks

Jordas tidsregning

geologisk tidsregning

Foto av fjell i Capitol Reef National Park i Utah i USA
Forskjellige bergarter som blant annet har ulike farger er dannet i forskjellige tidsavsnitt i Jordas historie.

Jorda ble til for 4,6 milliarder år siden. I faget geologi deler man opp Jordas historie i perioder som kalles for tidsavsnitt. Denne måten å dele opp Jordas historie på kalles geologisk tidsregning.

De som forsker på Jordas tidsregning, kalles geologer. De forsker blant annet på det som har skjedd i overgangene fra ett tidsavsnitt til et annet. Masseutryddelsene av dinosaurer skjedde for eksempel mellom to perioder som heter kritt og paleogen.

Tidsavsnitt

I systemet for tidsavsnitt er eon de lengste tidsavsnittene. De blir delt inn i kortere avsnitt, som blir delt i enda kortere avsnitt. For eksempel varer en eon i flere hundre millioner år. En eon er delt inn i flere æraer, og en æra inneholder flere perioder, og så videre nedover på ei liste.

Her er lista:

  • en eon
  • en æra
  • en periode
  • en epoke
  • en alder

Alder i geologi

En av måtene man kan finne ut hvor lenge siden noe var, er ved å se på bergartene. Forskjellige bergarter har blitt dannet til forskjellige tider i Jordas historie. For å finne alderen på en bergart, kan man sammenligne den med en annen bergart man vet alderen på. Mange steder i verden ligger bergartene lagvis. På Svalbard kan man tydelig se lagene som striper i fjellet. Der har nye bergarter blitt dannet oppå de gamle, så de nederste lagene er de eldste.

Fossilene man finner i de forskjellige lagene kan også fortelle om alderen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo