Foto av Vøringsfossen ovenfra
Vøringsfossen er en 182 meter høy foss i elva Bjoreia i Vestland fylke. Fossen ender i en smal dal som heter Måbødalen.
Vøringsfossen
Av /Shutterstock.

En foss er vann i en elv eller innsjø som brått renner utfor et fjell eller en bratt kant i terrenget. Da ser vannet hvitt og skummende ut, fordi det danner seg små vanndråper som bobler og reflekterer lyset.

Ulike typer fosser

Foto fra nasjonalparken Iguaçu

Iguazufallene består av 250 fossefall, de største er på hele 80 meter. Iguazufallene er et av de stedene i Sør-Amerika som er mest besøkt av turister.

Fosser kan falle fritt ned fra fjellsiden eller de kan renne langs fjellsiden over en lengre strekning. De ulike fossetypene forteller litt om hvordan vannet renner:

  • Stupfoss: Vannet faller rett ned og har ikke kontakt med fjellsiden.
  • Hestehalefoss: Vannet har noe kontakt med fjellsiden før det styrter utfor.
  • Blokkfoss: Fossen er bredere enn den er høy.
  • Viftefoss: Vannet sprer seg utover i fallet og er i kontakt med fjellsiden.
  • Fossestryk: Fallhøyden på vannet fordeles over en lengre strekning.
  • Kaskadefoss: Vannet renner nedover store steiner eller knauser på et større område.
  • Kataraktfoss: Langstrakte fosser i store elver.
  • Segmentfoss: Flere adskilte fossefall ved siden av hverandre.

Fuktig mikroklima

Fossene lager mye fuktighet i lufta omkring. Dermed er det et annet klima rundt fossen enn lenger bort fra fossen. Det fuktige klimaet ved fossen gir gode leveforhold for mange planter, insekter og dyr. Ofte finnes det et større biologisk mangfold her enn i områdene lenger borte fra fossen.

Vannkraft

De enorme kreftene som finnes i fallet i fossene, har mange steder blitt brukt i kraftutbygging. Vannet fra fossen blir da ledet inn i rør til et kraftverk som gjør om vannkraften til elektrisitet.

Turistmål

Store fosser tiltrekker seg mange turister. Folk vil oppleve de enorme kreftene og opplevelsen det er å stå ved en stor foss. I Norge ligger de høyeste fossene på Vestlandet, der de renner ned i fjordene.

Den høyeste fossen i Norge er ofte regnet som Kjelfossen i Aurland, 840 meter. Den høyeste fossen i Norge som ikke brukes i kraftverk, er Vettisfossen med et fritt fall på 275 meter. Det finnes andre bekker med større fall, men disse tørker ut i perioder og telles ikke.

De mest berømte fossene i verden er Niagarafallene mellom USA og Canada, Iguazufallene mellom Brasil og Argentina og Victoriafallene mellom Zambia og Zimbabwe.

Folketro

Det er sterke krefter i en stor foss som styrter utfor et høyt fjell. Mennesker har i alle tider vært både tiltrukket og skremt av fossen. Det finnes mange historier fra norske eventyr og sagn der fossen er tilholdssted for underjordiske tusser og troll. En av dem var Fossegrimen som lokket folk ut i fossen ved å spille på fela si.

I noen kulturer trodde folk at fosser var inngangen til underverdenen eller helvete.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo