Foto av svaberg med noen horisontale fordypninger i striper. Et kompass med rød snor ligger på en av steinene for å vise størrelsen og retningen på stripene. De er på linje ut mot vannet.
På svabergene i Fanafjorden i Vestland kan man se skrapemerker laget av isen under siste istid. Stripene kalles skuringsstriper. Kompasset og snoren ligger langs skuringsstriper fra siste istid. Breen har beveget seg fra høyre mot venstre.
Foto av skuringsstriper
Lisens: CC BY SA 3.0

Siste istid var en istid hvor hele Norge, Barentshavet og Svalbard var dekket av isbreer, som var opptil 3000 meter tykke. Store deler av Nordvest-Europa og Nord-Amerika var også dekket av isbreer. Denne istiden varte fra rundt 117 000 til 10 000 år siden.

Klimaet varierte litt i siste istid. Noen ganger var det litt varmere, og noen ganger litt kaldere. Når det var varmere, smeltet en del av isen. Dette gjorde at isbreene som dekket de store områdene vokste og minket flere ganger.

Siste istid i Norge

Isbreen over Norge var på sitt største for 20 000 år siden. Den begynte å smelte for 18 000 år siden.

Det har blitt funnet beinrester etter fugler og dyr i Skjonghelleren på Valderøya utenfor Ålesund. Forskere har funnet ut at disse er omtrent 36 000 år gamle, og er derfor fra siste istid.

Det er også funnet tenner fra mammuter som levde i Norge under siste istid. Mammuter var dyr som lignet på pelskledde elefanter. Blant annet ble det i 1886 funnet en tann fra en mammut i en bekk i Vågå.

For 9500 år siden var klimaet blitt så varmt at det bare var noen små isbreer igjen i Norge. Forskere mener at disse også smeltet bort. De isbreene som finnes i dag, er altså ikke rester fra siste istid.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Mangerud
Professor emeritus, Universitetet i Bergen