Regnskap er en oversikt over økonomien til en virksomhet. Bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner er eksempler på virksomheter som må lage regnskap.

Regnskapet viser hvor mye penger som er brukt i løpet av en periode, hva virksomheten eier og hva det har i gjeld. Oftest lager man regnskap for ett år av gangen. Personer kan også føre regnskap. En familie kan for eksempel ha et regnskap for å ha oversikt over økonomien sin.

Regler

De fleste bedrifter og virksomheter må føre regnskap. Det står i en egen lov kalt regnskapsloven. I regnskapsloven står det hva regnskapet skal inneholde. Det står også hvordan selve regnskapet skal settes opp.

Noen kan lage regnskapet selv, men mange trenger hjelp av en regnskapsfører. En regnskapsfører kan også gi råd om regnskap og økonomi til virksomheten.

Årsregnskap

I Norge må de fleste virksomheter lage et regnskap hvert år. Det kalles et årsregnskap. Regnskapet skal leveres til staten.

Årsregnskapet skal vise inntekter, utgifter og hva virksomheten eier. I tillegg skal man forklare hvordan man har tjent pengene og hva man har brukt dem på.

Et årsregnskap er et eksternt regnskap. Det vil si at andre, som staten, eiere og investorer, skal kunne lese og vurdere regnskapet.

Internt regnskap

Internt regnskap blir også kalt driftsregnskap. Ledere og eiere kan sette opp et eget regnskap for å kunne ta gode valg og planlegge driften videre. Slik får de oversikt og kontroll på hva virksomheten tjener, hva den eier og hvilke utgifter den har. Det er vanlig å oppdatere det interne regnskapet mange ganger i året.

Det interne regnskapet er frivillig og er først og fremst nyttig for virksomheten selv.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen