Prosentregning er en måte å regne på, der man regner med hundredeler av et tall. Prosent betyr hundredel. Symbolet for prosent er %. Én prosent skrives 1 % og betyr en av hundre, det vil si en hundredel. Det kan også skrives som 1/100.

Man bruker prosent til å si noe om en del av en helhet. For eksempel kan man si at 20 % av elevene på en skole bruker briller. 100 % betyr helheten, det vil si alle elevene på skolen. 50 % er halvparten av elevene.

Man bruker prosenter til å for eksempel si hvor mange som har stemt på et politisk parti, hvor stor del av elevene som går på AKS eller hvor mye lavere prisen på en vare blir når det er salg.

Prosenter kan skrives som brøker, og å regne med prosent er det samme som å regne med brøk. 25 % er det samme som ¼.

Eksempel på prosentregning

Det er salg i en klesbutikk, og alle varene er satt ned med 20 %.

En bukse koster 800 kr til vanlig. 20 % av 800 kan settes opp som et regnestykke:

20 × 800 ⁄ 100 = 160

Regnestykket leses slik: 20 ganger 800 delt på 100 er lik 160.

Det betyr at prisen på buksa blir satt ned med 160 kr. Den nye prisen blir 800 kr − 160 kr = 640 kr.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet