Foto fra Youngstorget i Oslo. Folk står tett i tett og holder plakater. På en av plakatene står det «VI STREIKER. Sterke. Stolte. Sammen.»
Arbeiderbevegelsen jobber for bedre rettigheter for alle som har jobb. En av rettighetene er å streike hvis man ikke blir enige om for eksempel hvor mye man skal få i lønn. Bildet er fra en streik i 2012. De som streiket da var blant annet medlemmer av fagforeningen LO Stat.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Arbeiderbevegelse er organisasjoner og grupper som jobber for arbeidernes rettigheter. Målet deres er blant annet at arbeiderne skal få en god lønn og ha det bra på jobb.

Arbeiderbevegelsen startet under den industrielle revolusjon i England. I dag finnes det arbeiderbevegelser i mange land.

Bakgrunn

Den industrielle revolusjon endret måten folk jobbet på. Det ble funnet opp maskiner som kunne lage ting raskt i fabrikker. Mange mennesker flyttet til byene for å jobbe i de nye fabrikkene.

De som jobbet i fabrikkene ble kalt arbeidere. Samlet var de så mange at de ble en ny sosial klasse i samfunnet. Den fikk navnet arbeiderklassen.

Arbeiderne jobbet vanligvis lange dager i fabrikkene. Ofte var det dårlig sikkerhet der de jobbet. De som eide fabrikkene gjorde lite for å passe på arbeidernes helse. Lønna var lav. Barnearbeid var vanlig.

De som eide fabrikkene tjente ofte mye penger. Mange arbeidere syntes dette var urettferdig. Derfor samlet de seg i grupper som ble kalt fagforeninger. Fagforeningene jobbet for at arbeiderne skulle få bedre lønn og arbeidsforhold.

De første små fagforeningene startet i England på 1700-tallet. De krevde blant annet mer lønn og mer fritid. Hvis de ikke fikk det de krevde, kunne de nekte å jobbe. Når arbeiderne i en fagforening nekter å jobbe før de får det de krever, kalles det å streike. Fagforeningene hadde også møter og forhandlinger med arbeidsgiverne.

Arbeiderbevegelsens krav

Arbeiderbevegelsen har blant annet jobbet for:

I dag finnes arbeiderbevegelsen i mange land. Den samarbeider også internasjonalt.

I 1919 ble Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) startet. Der er 187 land medlemmer. ILO jobber for å sikre arbeidernes rettigheter. Organisasjonen er i dag en del av FN. ILO fikk Nobels fredspris i 1969.

Arbeiderbevegelsen i Norge

Den norske arbeiderbevegelsen ble til mot slutten av 1800-tallet. Det norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887. Partiet jobbet for å utvide stemmeretten og for å støtte arbeiderne i streiker og andre konflikter på arbeidsplassen. I 1903 fikk partiet sine første representanterStortinget.

LO (Landsorganisasjonen i Norge) er en stor organisasjon hvor mange fagforeninger er med. Siden 1899 har LO støttet fagforeningene mot arbeidsgiverne. LO prøver også å påvirke politikere sånn at de har politikk som er bra for arbeiderbevegelsen.

Medlemmer av arbeiderbevegelsen driver også med andre ting enn krav for arbeidere og samarbeid med politikere. Det finnes for eksempel egne organisasjoner som holder kurs og lærer opp arbeidere.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge