En sosial klasse er en gruppe mennesker i et samfunn, som har noe til felles. Som oftest sier man bare «klasse». Ideen om sosiale klasser bygger på at samfunnet er delt i forskjellige lag, som er over og under hverandre i et system.

Menneskene i samme sosiale klasse er som oftest i samme økonomiske situasjon. Inndelingen er også ofte knyttet til utdanning og hva slags liv menneskene i klassen har. Når man for eksempel snakker om arbeiderklassen, mener man ofte noen som har jobber hvor det ikke trengs høyere utdanning.

Hvis noen flytter seg fra én klasse til en annen, kalles det en klassereise. For eksempel hvis man bytter jobb og får mye høyere lønn.

Historie

Fra 1800-tallet delte man ofte mennesker inn i klasser. Mennesker i overklassen var enten rike, høyt utdannet eller hadde jobber med mye makt. Noen ganger alle tre. Folk i middelklassen var ikke like rike og mektige. De kunne for eksempel være funksjonærer, småkjøpmenn og håndverkere. I underklassen var folk vanligvis fattige, og noen var arbeidsløse.

Etter den industrielle revolusjon fikk man mange arbeidere, og etter hvert en ny klasse i samfunnet, arbeiderklassen. Den var plassert under middelklassen og overklassen.

I dag er det ikke så vanlig å beskrive Norge som et samfunn med klasser.

Kaste

I noen samfunn bruker man ordet kaste for å beskrive lag i samfunnet. I India og noen områder rundt, har man tradisjonelt hatt et system med kaster. Der tilhører man samme kaste som foreldrene sine.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge