Arbeidstid er den tiden man er på jobb, og som man får betalt lønn for. Reglene for arbeidstid står i arbeidsmiljøloven. Den bestemmer for eksempel hvor mange timer det er lov å jobbe i strekk, og hvor ofte man har krav på pause.

I Norge er det vanligste å jobbe 37,5 timer til sammen i løpet av en uke. Det er også vanlig at arbeidsdagen varer 7,5 timer, og er på hverdager.

Overtid

Hvis man jobber flere timer enn det som var planen, heter det overtid. Alle arbeidsplasser skal ha regler for overtid. Det er også regler for dette i arbeidsmiljøloven.

Hvis man jobber overtid, er det vanlig å få betalt den vanlige lønnen og et tillegg. Man kan kan også få fri en annen dag, i stedet for ekstra betaling. Det kalles avspasering.

Fleksitid

Noen jobber har avtaler med arbeidstakerne om at de kan velge hvordan de vil fordele arbeidstiden i løpet av en uke. Da kan man for eksempel jobbe ekstra lange arbeidsdager noen dager og ta fri eller jobbe litt færre timer andre dager. Dette kalles fleksitid. Man får ikke overtidsbetaling for fleksitid.

Uvanlig arbeidstid

På noen arbeidsplasser har man andre arbeidstider fordi arbeidsoppgavene er annerledes. Slik er det for eksempel på sykehus, hvor noen må jobbe på kvelden og om natta for å ta vare på pasientene. På en oljeplattform jobber man noen uker i strekk og så har man noen uker fri.

Lønn

Lønn regnes som oftest i årslønn, månedslønn eller timelønn. En årslønn er betalingen for å jobbe et helt år, minus fem uker ferie. Hvis man har timelønn, får man betalt for antallet timer man jobber.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle