Jente med brukket bein i gips sitter på sofaen og ser på nettbrettet sitt.
Beinbrudd er et eksempel på et fysisk traume. Hvis jenta på bildet brakk beinet i en dramatisk bilulykke, kan hun ha fått både fysiske og psykiske traumer.
Foto
Av /Shutterstock.

Traume er ein skade. Det kan vere ein skade i kroppen eller skade på den psykiske helsa.

Skadar i kroppen blir kalla fysiske traume. Eit døme er når ein har brekt eit bein.

Skadar på den psykiske helsa blir kalla psykiske traume. Ein kan få psykiske plagar etter å ha opplevd noko fælt. For eksempel kan ein få nifse mareritt etter å ha blitt rana.

Nokre opplevingar kan gi både fysiske og psykiske traume, til dømes ei alvorleg bilulykke.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo