Styrketrening med kettlebell

Mange med ADHD føler mye uro. Det kan være fysisk uro eller uro i hjernen. Da kan det hjelpe å trene.

Fotografi
Av /Shutterstock.

ADHD er en diagnose. Hos en person med ADHD fungerer hjernen litt annerledes enn det som er mest vanlig. Det er tre vanlige kjennetegn på ADHD, og man må ikke ha alle:

  • hyperaktivitet
  • impulsivitet
  • konsentrasjonsvansker

ADHD er ikke en sykdom, men en funksjonsnedsettelse. Ofte har flere i samme familie ADHD.

Hyperaktivitet

Personer som er hyperaktive, har mer uro i kroppen enn andre. De kan ha mye energi og føle seg rastløse. Da er det ofte ubehagelig å være helt i ro. Det er vanlig å fikle med ting eller at de må reise seg opp og gå rundt.

Hyperaktivitet kan også være inni hjernen. Da er det mange tanker på en gang. Hyperaktivitet kan gjøre det vanskelig å sovne.

Ikke alle med ADHD er hyperaktive, noen har mest bare konsentrasjonsvansker.

Impulsivitet

Bord med masse sysaker strødd utover

En som er impulsiv, kan ofte sette i gang med et prosjekt uten å tenke gjennom om hen egentlig har tid til å gjøre det ferdig.

Foto
Av /Shutterstock.

Å være impulsiv betyr at man gjør noe uten å tenke gjennom hva som vil skje etterpå. Mange glemmer å tenke på om det de gjør er farlig, eller hvor lang tid det vil ta.

For en som er impulsiv, kan det være vanskelig å vente på tur. Hen kan derfor avbryte eller forstyrre andre. Impulsive personer kan noen ganger få problemer fordi de bryter regler eller skader seg.

En som er impulsiv, kan lettere la seg styre av følelsene sine. Det kan være positive følelser som glede eller forelskelse, men også negative følelser som sinne.

Konsentrasjonsvansker

For en med konsentrasjonsvansker kan det være vanskelig å få med seg beskjeder. Det kan også være vanskelig å planlegge og å gjøre en oppgave helt ferdig. Man kan bli opptatt av noe som skjer i rommet, eller av sine egne tanker. En med ADHD kan ofte ha mange ulike prosjekter gående samtidig.

Det er typisk for de med ADHD at det er vanskelig å konsentrere seg om noe kjedelig. Men mange kan konsentrere seg dypt, og stenge alt annet ute, når de finner noe de er virkelig interessert i. Det kalles hyperfokus.

Kjønnsforskjell

Det er mange flere gutter enn jenter som får diagnosen ADHD som barn. En av grunnene er at gutter med ADHD oftere er hyperaktive eller impulsive. Da er det lettere for andre å merke at de har ADHD.

Jenter har oftere en type ADHD som er preget av konsentrasjonsvansker. Da kan man fint sitte rolig, men ha mye uro eller mange tanker inni seg. Fordi slike personer ofte virker rolige, kan det være vanskelig for andre å merke hvordan de har det.

Behandling

For å finne ut om man har ADHD, må man først gå til fastlegen. Fastlegen kan sende folk videre til en spesialist, for eksempel hos BUP eller DPS. Både barn og voksne kan få diagnosen.

Det finnes flere typer medisin som kan hjelpe. Medisinen gjør ikke at man blir kvitt ADHD, men kan gjøre det lettere å leve med den.

Det kan hjelpe mye å fortelle folk rundt seg hvordan man har det. Da blir det lettere for andre å forstå hva som er vanskelig for en, og hvordan de kan tilpasse ulike situasjoner.

Mange med ADHD har også andre diagnoser, for eksempel angst, Tourettes syndrom, autisme, lærevansker eller søvnvansker.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bernhard Weidle
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet