Foto av Søre Mardalsfossen

Energien fra rennende vann, som en foss, kan bli brukt til å produsere elektrisitet i et vannkraftverk.

Av /NTB Scanpix ※.

Fornybare energikilder er energikilder som naturen lager på nytt hele tida. Når en slik kilde blir tatt i bruk, går den aldri tom. Det er fordi den alltid fornyer seg.

Sola er den viktigste fornybare energikilden. Siden Sola aldri slutter å lyse, kan man alltid hente energi fra sollyset. Andre fornybare energikilder er vind og rennende vann.

Ikke-fornybare energikilder er for eksempel olje, kull og gass.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad