Bølgeenergi er energi som er lagret i vannbølger. Bølgeenergi er en blanding av bevegelsesenergi og stillingsenergi.

Det kommer alltid til å være bølger i havet. Derfor er bølgeenergi fornybar energi.

Et bølgekraftverk kan omdanne bølgeenergi til elektrisk strøm. Det fins mye energi i havbølger, så det forskes mye på bølgekraft.

Det er dyrt og veldig vanskelig å omdanne energien i vannbølger. Derfor fins det svært få bølgekraftverk i drift i Norge i dag.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet