Forurensning
Utslipp fra fabrikker kan gjøre luften mer forurenset.
Forurensning
Av /Shutterstock.

Luft er gassene som finnes i Jordas atmosfære. Lufta inneholder mest av grunnstoffene nitrogen og oksygen.

Mennesker og annet liv på Jorda trenger luft for å puste.

Stoffene i atmosfæren

Luft er satt sammen av forskjellige stoffer:

  • 78 prosent nitrogen
  • 21 prosent oksygen
  • 1 prosent argon
  • spor av karbondioksid, ozon, svoveldioksid, ammoniakk og karbonmonoksid

I lufta er det også:

  • vanndamp
  • støv
  • rester av planter
  • sot
  • aske fra vulkaner

Luft og klima

Lufta endrer seg litt når nye stoffer blir sluppet ut i den. Den kan også endre seg når det blir mer av stoffene som allerede er der. For eksempel er det blitt mer karbondioksid i lufta fordi mennesker bruker fossile brennstoffer til å lage energi. Mer karbondioksid i lufta gjør at Jorda blir varmere. Karbondioksid kalles derfor en klimagass.

Luft på andre planeter

De fleste av planetene i solsystemet har en atmosfære. Disse atmosfærene består av andre gasser enn lufta på Jorda. Mennesker kan ikke puste inn disse andre gassene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jostein Mamen
Meteorologisk institutt