Foto

Valper får melk fra mora si. Valpene på bildet er rødrever.

Av /Shutterstock.

Valp er navnet på en unge av hunder, rever eller ulver.

Valp brukes også om ungene til enkelte andre arter, for eksempel jerv og mink.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo